Meld deg på våre barnehagekonferanser

Antall, rom og form er viktige tema i rammeplanen. Å legge vekt på lek, undring og utforskning i arbeidet med matemat...

Et rom for matematikk

Matematikkrommet er et samarbeid mellom barnehagelærerutdanningen i Trondheim og Matematikksenteret. Et rom fylt av m...

GeoGebra i ny versjon

GeoGebra er et gratis digitalt, dynamisk matematikkprogram til bruk i skolen. Programmet har millioner av brukere ver...

Søk om å bli realfagskommune

Rundt om i landet er det 43 realfagskommuner som jobber med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehage...

15-åringene gjør det bedre i matematikk

De nye PISA-resultatene er offentliggjort. I matematikk er Norge blant de landene som har hatt størst fremgang i side...

Kom i kontakt med oss

Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no

Vis kontaktskjema
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring