Spørsmål og svar

Pugge gangetabellen?

Hei! Jeg er en lærer som har et spørsmål ang. gangetabellen. Vi har hatt heftige diskusjoner ang. hvorvidt den lille gangetabellen skal pugges eller ikke. Flere av elevene må ta en "regle" for å finne svaret på feks. 6 * 7. De sier da 6-12-18-24-30-36-42. En av lærerne mener at de da har forståelsen til å finne svaret, men jeg mener det kun er en mer tungvint måte å lære seg svaret på. De ramser opp tallene så fort at det umulig kan være noe annet enn en innlært rytme. Jeg mener selvfølgelig at forståelsen tilstede, men at elevene har stor nytte av å kunne gangetabellen "på rams" slik at de ikke strever unødvendig med feks. multiplikasjon av større tall. Hva er deres mening om dette? Takk for svar.

Det er viktig å kunne multiplikasjonstabellen "på rams". Det frigjør energi når en skal utføre mer omfattende multiplikasjoner og overslag i hodet. Og fremfor alt er det en forutsetning for å kunne gjenkjenne sammenhenger i tallmønstre - se systemer - som er en viktig matematisk aktivitet.

Selvsagt har elevene en viss forståelse om de kan "telle seg opp". Men forståelsen er enda bedre om elevene kan ta utgangspunkt i kombinasjon de kjenner og resonnere videre fra den, for eksempel

7 * 7 = 49, 6 * 7 er 7 mindre, 42
eller
6 * 6 = 36, 7 * 6 er 6 mer, 42
eller
3 * 7 = 21, 6 * 7 er dobbelt så mye, 42

Vi synes nok at det bør arbeides mye med denne type resonnement for elevene som ikke raskt husker alle kombinasjonene.

Min konklusjon:
Det er et mål at flest mulig skal kunne gangetabellen"på rams".
Men veien fram dit er ikke uten betydning!
Gangetabellen gir rike muligheter for å lete etter mønster og sammenhenger, og det er et arbeid som bør vektlegges!
Rekketelling er den minst effektive metoden som vitner om en smal multiplikasjonsforståelse (selv om den kan være tilstrekkelig for enkelte).

Bare for ordens skyld: Sånn rent formelt er 6 * 7 det samme som 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 som gir rekka 7, 14, 21, 28, 35, 42.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring