Innføring av nye begreper

Kunnskapsløftet innebærer endringer i læreplanene som gir nye utfordringer til lærerne. Fagplanen i matematikk er formulert med mål for opplæringen etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen.Vi har valgt ut sentrale begreper i grunnopplæringen i matematikk der vi gir råd om hvordan disse kan innføres.

Innføring av nye begreperVi prøver å formidle hva som er viktig å tenke på når de nye begrepene skal innføres, hva som bør vektlegges og hvorfor dette kan oppleves som vanskelig. Rapportene fra Norsk Matematikkråd om kunnskapen, eller snarere mangel på kunnskap, hos studenter som starter på matematikkrevende studier, tyder på at det nettopp er mangel på forståelse av viktige begreper som gjør at de kommer til kort.  Vi kommer med noen forslag til aktiviteter/arbeidsmåter.

Vi har valgt å ta for oss disse områdene i første omgang:

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring