Spørsmål og svar

Kartleggingsprøver 1. til 10. trinn

Hei! Jeg prøver å lage en oversikt over gode kartleggingsprøver fra 1. til 10.trinn. Har dere noen tips å komme med? 

"Hva med Alle Teller!" ?

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring