Spørsmål og svar

Registrering av Kenguru-resultater

Hei! Vi får ikke registrering av resultat av Kengurukonkurransen til å bli godtatt når vi prøver å sende det inn. Kan det ha noe med at noen elever ikke har svart på alle oppgavene?

Det er riktig. Fyll ut med 0 i de blanke feltene.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring