Spørsmål og svar

test i talloppfatning 5 og 6

Hei
Jeg har fått "test i talloppfatning 5 og 6" som jeg har tatt på en elev med dyskalkuli. Det henvises til kapitler, som eleven bør jobbe med. Hvilken bok er dette? 

Kartleggingsverktøyet Alle Teller! bestilles fra vår nettside: /publikasjoner/

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring