Jens Arne Meistad

Jens Arne Meistad

Universitetslektor
Telefon: 73 55 11 24
Mobil: 957 56 891

Utdanning

  • 1982: Cand. scient med matematikk hovedfag, Universitetet i Trondheim.
  • 1982: Pedagogisk seminar, Trondheim
  • I tillegg har jeg  kjemi (20 vekttall) og  geografi (30 vekttall) i fagkretsen.

Yrkeserfaring

2010-dd:       Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret)
1984-10:       Melhus videregående skole
1983-84:       Trondheim Katedralskole
1982-83:       Frøya videregående skole

Mine oppgaver på senteret

  • Overgangsprosjektet Ny GIV ( 2010-2013)
  • FYR- prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) ( 2012-2016)
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring