Realfagstrategien

Matematikksenteret har fått mange oppdrag i forbindelse med Realfagstrategien, Tett på realfag: Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019).


Ett av punktene var å lage en
kunnskapoversikt over lærevansker i matematikk med tilhørende
tiltak
. Denne rapporten er utarbeidet av Sørlandet Kompetansesenter.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring