Spørsmål og svar

Alle Teller! - CD med ekstraoppgaver

Fra Bergen kommune / Fagavdeling for barnehage og skole: På oppfordring fra skolene våre som har kjøpt boken Alle teller og på vegne av Fagavdelingen som har stått for anskaffels av lisenskostnader for de digitale testene for 14 500 elever, stiller vi spørsmål om vi kan få tilgang til cd med oppgaver som står beskrevet på side 115 i hovedboken?

Da boka ble oversatt og lagd hadde vi planer om å lage en ekstra CD med tilleggsoppgaver. Da det ble klart at testene skulle digitaliseres ble det bestemt at ekstraoppgavene også skulle digitaliseres i stedet for å utgis på CD. Dette arbeidet har ikke kommet godt nok i gang enda fordi vi har prioritert å digitalisere testene. Det som står om en ekstra CD er altså feil, og vi har rettet det opp i nye opplag av håndboka.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring