Spørsmål og svar

GeoGebra for grunnskolen?

Vi på vår ungdomsskole vil ha et opplæringskurs i Geogebra for lærerene. Ser det er et opplæringshefte for lærere i videregående. Finnes det noe tilsvarende for lærere i grunnskolen/ungdomsskole?

Norsk GeoGebra-institutts nettside ligger det opplæringshefter for grunnskolen.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring