Barnelitteratur

Bakhode barn ser på skjerm 2
Barna ser på en flerspråklig fortelling om Hatteselgeren

I følge ny rammeplan skal barna oppleve et stimulerende miljø i barnehagen som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, mestre og lære. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Samtidig skal barn delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling. Utvikling av matematisk språk er en del av den helhetlige språkutviklingen.

Barnelitteratur kan brukes som inngangsport til ulike fagområder i rammeplanen, også til fagområdet antall, rom og form. Det er løftet frem i rammeplanen at personalet blant annet skal bruke bruke bøker for å inspirere barn til matematisk tenkning. Ved å bruke litteratur kan personalet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får varierte erfaringer med fagområdet, at de blir introdusert for matematiske problemer og at de opplever matematikkglede.

Når vi skal velge litteratur som inviterer til å erfare matematiske sammenhenger finnes det mye å velge mellom. Det finnes mange gode barnebøker laget spesielt for at barna skal oppdage matematiske sammenhenger, men vi må huske at mange bøker med rikt og spennende matematisk innhold er ikke skrevet med tanke på matematikklæring i seg selv. Personalet bør først og fremst vurdere om boka presenterer en god fortelling som appellerer til barna både visuelt og verbalt, og som oppleves som engasjerende for barna. Når vi benytter litteratur til matematikklæring er det viktig å ta seg tid til å lytte til fortellingen for å nyte den, og deretter bruke matematiske ideer og matematiske ledetråder som utgangspunkt for lek og samtale. 

Ressurser knyttet til barnelitteratur

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring