Spørsmål og svar

Konkurranse for elever på 8. trinn?

Finnes det en god mattekonkurranse for en til fem elever på 8. trinn?

Vi kan anbefale å delta i Kenguru-konkurransen. Det er en konkurranse i regi Matematikksenteret og egner seg for elever fra 4. -10. klasse. Mer informasjon om konkurransen finner du på Kengurusidene.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring