Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning

Gjennomføring av prosjektet:
2014: Planlegger oppstart av prosjekt.
2015: Utprøving og utvikling av ressurser. Oppstart prepilot.
2016: Fortsatt utvikling av ressurser. Prepilot avsluttes. Oppstart pilot.
2017: Fortsatt utvikling av ressurser. Pilot avsluttes til jul 2017.
2018: Resultater fra piloten analyseres og publiseres

  

MAM 2015-2018 blå w600 klar bakgrunn

Prosjektet går ut på utvikle en modell med tilhørende ressurser for skolebasert etterutdanning av matematikklærere på mellomtrinnet. Modellen og ressursene som utvikles vil også kunne brukes innen lærerutdanning og videreutdanning av lærere. Modellen tar utgangspunkt i gjentatt utprøving av noen spesifikke aktiviteter i praksis. Det faglige innholdet i aktivitetene er knyttet til tallforståelse.

Elever_kort_4x3 Gutter_terninger_noterer_4x3 Elev_svarer_4x3

Gjennom arbeid med matematikk i skolen skal elevene utvikle en helhetlig matematisk kompetanse kjennetegnet ved begrepsforståelse, fleksibilitet i arbeidet med matematiske problem, utforskning og resonnering samt utvikling av en positiv innstilling til faget. Dette stiller høye krav til elever, men enda høyere krav til matematikklærere. Matematikkundervisningen skal ta utgangspunkt i det stadig voksende forskningsfeltet innen matematikkdidaktikk og legge opp til at elevene kan utvikle en robust matematisk kompetanse. Lærerne bør engasjere seg i elevens tenkning, stille spørsmål, observere og vurdere elevenes resonnement, språk og argumentasjon, og de bør fremme forståelse, læring og motivasjon hos elevene. En slik undervisning kaller vi for ambisiøs matematikkundervisning.

De viktigste prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning:

 • Elever er opptatt av å skape mening
 • Undervisning innebærer at man lærer av sine elever
 • Alle elever bør få like mulighet til å lære viktige matematiske ideer og tenkemåter samtidig som det tas hensyn til forskjeller mellom elevene
 • Ambisiøs undervisning tar utgangspunkt i tydelige undervisningsmål
 • Lærere må  ta hensyn til skolens miljø, rammer og organisering. Samtidig må de reflektere over og stille spørsmål ved hvorfor skolene fungerer som de gjør og hvordan skolene kan forbedre seg som institusjoner i et demokrati

Undervisningspraksiser som er spesielt viktige for ambisiøs undervisning:

 • Å lede undervisningen fram mot læringsmålet
 • Å få fram og gi respons til elevenes resonnering
 • Å få elevene til å orientere seg mot hverandres ideer og mot læringsmålet
 • Å sette høye krav til elevenes deltakelse
 • Å vurdere elevenes forståelse
 • Å bruke matematiske representasjoner

 

 

 

 

Prosjektgruppe

 • Astrid Bondø
 • Olaug E. L Svingen
 • Morten Svorkmo
 • Svein H. Torkildsen (prosjektleder)
 • Anita Valenta (koordinator av samarbeidet med UH)
 • Kjersti Wæge

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder på e-post: svein.torkildsen@matematikksenteret.no

Siden er under oppbygging. Ressurser vil bli lagt ut fortløpende.

 

 

 

 

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring