Prosjektbeskrivelse

MAM full tekst blåw600 klar

Her finner du både en enkel prosjektbeskrivelse og en mer omfattende beskrivelse av teorigrunnlaget for forskning knyttet til MAM-prosjektet                   

 

Oversikt

 

1. Prosjektbeskrivelse

2. Tallforståelse

3. Matematikklærerkompetanse

4. Prosjektskisse til samarbeid om

5. Matematisk kompetanse, film

6 Undervisningsprinsipper, film

 

1. Prosjektbeskrivelse

Artikkelen gir en oversikt på innholdet i prosjektet. Her finner du en kort omtale av teorigrunnlaget, aktivitetene det lages ressurser til. Videre inneholder artikkelen en beskrivelse av hvordan arbeidet med lærere vil foregå, målsetting og fremdriftsplan.

2. Tallforståelse

Med utgangspunkt i Trådmodellen som beskriver matematisk kompetanse, gir artikkelen en forklaring på hvordan tallforståelse kan knyttes til hver enkelt tråd i modellen. Forklaringene er illustrert med en rekke eksempler.

Last ned artikkel skrevet av Anita Valenta, Matematikksenteret.

Last ned kort oversikt på Trådmodellen knyttet til tallforståelse.

3. Matematikklærerkompetanse

Artikkelen presenterer en modell som viser hvilken kompetanse matematikklærere må ha for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere ambisiøs matematikkundervisning.

Last ned artikkel skrevet av Anita Valenta, Matematikksenteret.

4. Prosjektskisse til samarbeid om filmer

Flere av filmene i MAM-prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette samarbeidet startet før MAM-prosjektet formelt var etablert. Filmene gir eksempler på hvordan lærere legger opp til en matematisk samtale om tall og regneoperasjoner med elevene sine.

Last ned Prosjektskisse.

5. Matematisk kompetanse

Filmen ble laget av Matematikksenteret i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer i forbindelse med prosjektet Ny GIV. Hovedfokus var regning som grunnleggende ferdighet i fag. Et sentralt aspekt ved anvendelse er derfor ikke omtalt spesielt: Å anvende det man kan av matematikk for å lære seg mer matematikk. Dette aspektet blir behandlet i artikkelen Tallforståelse.

 

Undervisningsprinsipper

Filmen ble laget av Matematikksenteret i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer i forbindelse med prosjektet Ny GIV. Skal elevene får mulighet til å utvikle den komeptansen trådmodellen beskriver, må lærere legge til rette for det gjennom undervisningen. De seks undervisningsprinsippene som omtales i filmen bygger på råd fra tre forskjellige kilder: Adding it uo (Kilpatric m.fl.), 10 BIG Ideas (M. Burns) og Mathematics Matters (NCTEM). 

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring