Aktiviteter

Disse fem aktivitetene kan brukes som oppstart på en time. Aktivitetene kan gjennomføres på 10-20 minutter. Problemløsing vil gjerne ta noe mer tid. Aktivitetene er spesielt godt egnet for lærere som ønsker å øve på å få fram elevenes ideer, gi respons og orientere elevene mot hverandres resonnement og det matematiske innholdet.

 

 MAM blå klar

Denne siden leder deg til de fem aktivitetene virksomheten i MAM-prosjektet er bygd opp omkring. Til alle aktivitetene er det en kort omtale og et plandokument læreren kan benytte. Til noen av aktivitetene beskriver også plandokumentet erfaringer fra utprøving og en omtale av det matematiske innholdet som er sentralt i aktiviteten. En del av aktivitetene er det også laget filmer til.

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring