Filmer

MAM blå klar

Filmene viser hvordan lærere har gjennomført enkelte av de aktivitetene det er laget plandokumenter til.

Filmene viser klipp fra alle de fem aktivitetene. Erfarne lærere står for gjennomføringen. Til hver av filmene er det utarbeidet transkripsjoner og refleksjonsspørsmål som egner seg for drøfting i en lærergruppe. 

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring