Minoritetsspråklege elevar

Dette er ei ressursside for lærarar som har minoritetsspråklege elevar i klassen sin.

minoritet

NAFO, Nasjonalt Senter for Fleirkulturell Opplæring, har fleire ressursar som vil vere til god støtte for lærarar som underviser minoritetsspråklege elevar i matematikk. 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring