Bruk av ressursene

MAM full tekst blå

 Algebra_finale_NMCC_4x3

På bakgrunn av utprøving av ressursene med lærere har vi utarbeidet en veiledning for hvordan en gruppe lærere på mellomtrinnet kan utvikle egen matematikkundervisning med utgangspunkt i ressursene. Nede på denne siden finner du forslag til innhold i en oppstartsamling og bruk av ressursene i 10 sykluser. For oversiktens skyld er prinsippene og praksisene som beskriver ambisiøs matematikkundervisning satt inn også på denne siden.

 

De viktigste prinsippene for
ambisiøs matematikkundervisning

 • Elever er opptatt av å skape mening
 • Undervisning innebærer at men lærer av sine elever
 • Alle elever bør få like muligheter til å lære viktige matematiske ideer og tenkemåter samtidig som det tas hensyn til forskjeller mellom elevene
 • Ambisiøs matematikkundervisning tar
  utgangspunkt i  tydelige mål
 • Lærere må  ta hensyn til skolens miljø, rammer og organisering. Samtidig må de reflektere over og stille spørsmål ved hvorfor skolene fungerer som de gjør og hvordan skolene kan forbedre seg som institusjoner i et demokrati.

 

Undervisningspraksiser som er spesielt viktige for ambisiøs matematikkundervisning

 • Å lede undervisningen fram mot læringsmålet
 • Å få fram og gi respons til elevenes deltakelse
 • Å få elevene til å orientere seg mot
  hverandres ideer og mot læringsmålet
 • Å sette høye krav til elevenes deltakelse
 • Å vurdere elevenes forståelse
 • Å bruke matematiske representasjoner

 

 

                                      

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring