Filmer

Matematikksenteret har utviklet flere filmer som viser matematikkaktiviteter med barnehagebarn, både inne og ute.

Disse filmene egner seg både til bruk i samlingsstunder med barna, og til pedagogiske diskusjoner i personalet.

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring