Rammeplan

Rammeplan for barnehagen er en forskrift for barnehagens innhold og oppgaver. Matematikkdelen av rammeplanen heter "Antall, rom og form".

24. april 2017 ble ny rammeplan for barnehagen presentert. Les den nye rammeplanene her.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring