Konkretiseringsmateriell

Konkretiseringsmateriell betyr i denne sammenheng først og fremst utstyr som er laget for å hjelpe elevene til å forstå nye begreper, og logikken begrepene er bygd opp rundt. Et eksempel på dette er brøksirkler. Noe av materiellet er også egnet for å øve opp ferdigheter. Et eksempel på dette er såkalte regnenøkler.

Det vi tenker på som konkretiseringsmateriell, er ikke materiell som er laget for å vise matematikk anvendt i praksis. Det blir ikke praktisk matematikk eller anvendelse av begreper, selv om vi tar fram en terning eller en brøkstav. Det er veldig viktig å være klar over og bevisst på dette.

Konkretiseringsmateriell brukes for å anskueliggjøre begrepene og hjelpe elevene til å finne mening og logikk i dem. Det er i tillegg en fin måte å la elevene selv få oppdage at det kan være logiske brister i måten de tenker på, og dermed rydde opp i misforståelser og misoppfatninger. Hvis en elev for eksempel adderer brøk med ulike nevnere ved å addere tellerne med hverandre og nevnerne med hverandre, slik: 2/3 + 2/5 = 4/8, vil eleven kunne innse at dette er feil selv. Hvis han/hun finner fram brøksirkler med brøkverdiene i regnestykket hans/hennes, vil han/hun se at de to brøkene som skal summeres, til sammen er mer enn en hel, mens brøken i svaret til elevene er det samme som en halv.

Vi har svært gode erfaringer med bruk av konkretiseringsmateriell på denne måten. Hvis dette skal fungere, må en del utstyr være tilgjengelig for lærer og elever hele tiden mens de holder på med matematikk. Det skal være enkelt, naturlig, og slett ikke flaut, å gå og hente utstyr mens en for eksempel regner oppgaver fra boka.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring