Hefte med undervisningsaktivitetar

Matematikksenteret har utvikla ulike hefte med undervisningsaktivitetar for grunnskulen.

 

 Forside idehefte (289 x 407)  Forside Alle Teller!  Forside problemløsningsoppgaver Forside Geobrett
Forside Adresseavisens Abelkonkurranse  NMCC 07-09  Kappabel 05-06  Kappabel 2004-2005
Kappabel 00-03      
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring