Ny GIV - FYR

Hva er FYR?

FYR står for Fellesfag, Yrkesretting og Relevans og er et delprosjekt i Ny GIV.

Målet er å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 

På samme måte som for hele prosjektet Ny GIV er målet å redusere frafallet blant elever i den videregående skolen. Mange elever skaffer seg en yrkesfaglig kompetanse, men får ikke fagbrev på grunn av at de ikke har bestått ett eller flere av fellesfagene.

Det er også kommet signaler fra elevhold på at mange elever oppfatter fellesfagene som lite relevante i forhold til de yrkene de tar utdanning imot.

I begrepet yrkesretting ligger det at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisningen skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. I tillegg innebærer yrkesretting også å forklare hvordan kompetanser fra fellesfagene blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor de relevante yrkene.

En konsekvens av dette er at det må bli en arena for fellesfaglærere og programfaglærere for deling av kompetanse.

Lærerskoleringen i Overgangsprosjektet, også et delprosjekt i Ny GIV, har et sterkt fokus på grunnleggende ferdigheter. De 5 grunnleggende ferdigheter er bl. annet definert i forhold til hvert programområde.  Og alle lærere, både i fellesfagene og programfagene, har et ansvar for å utvikle disse hos elevene.

Begrepet  relevans  strekker seg lengre, selv om yrkesretting kan være et eksempel på noe eleven oppfatter som relevant. Hva elever oppfatter som relevant vil være ulikt fra elev til elev. Men poenget  må være at vi møter eleven på hans eller hennes ” banehalvdel”, skaper motivasjon og gir eleven kompetanse til å lykkes som elev, framtidig arbeidstaker og aktiv samfunnsdeltaker.

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) vil være delingsarena for undervisningsressurser i FYR- prosjektet. Adressen til prosjektet er http://nygiv.ndla.no 

Her kan du som lærer logge deg på, for deretter å kunne benytte de ressursene som er lagt ut. Det håper vi at flest mulig gjør.

Men vi håper også at alle som har gode tips og ideer i forhold til yrkesretting av fellesfagene, for vårt vedkommende matematikk, bidrar til delingsarenaen. Husk at en ressursbank fungerer best når folk både tar ut og setter inn.

Kontakt:

Nasjonal fagkoordinator hos Matematikksenteret:

Jens Arne Meistad

jens.arne.meistad@matematikksenteret.no

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring