Vurdering av eksamen i matematikk

07.03.2016

Matematikksenteret har på oppdrag av Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av eksamen i matematikk.

Hovedmålet med evalueringen er å avdekke mulige årsaker til store variasjoner i resultater fra år til år ved
sentralt gitt eksamen i matematikk.     

Les hele rapporten her:

Vurdering av eksamen i matematikk

Vedlegg til rapporten: SpråkkvalitetRapport eksamen

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring