Matematikkrom i barnehagen

Matematikkrommet er et levende rom som inspirerer både barnehagebarn, studenter og ansatte i barnehager til kreativt og meningsfullt arbeid med barnehagematematikk. Barna lærer seg matematiske begreper og oppdager matematiske sammenhenger, og de blir stimulert til å tenke og resonnere over disse. I tillegg til å ha en stor effekt på senere læring i skolen, vil lek og utforskning i matematikkrommet bidra til at barnehagebarn får selvtillit, de lærer å ”tenke matematisk” i sin hverdag og de utvikler et språk til å beskrive denne tenkningen.

I matematikkrommet vil studenter og ansatte i barnehagen lære om mulighetene for variert matematisk lek, utforskning og samtaler i matematikk. De vil få innsikt i fagområdet, samt øvelse i å se og løfte frem de matematiske mulighetene og lettere kunne kjenne igjen meningsfulle matematiske situasjoner i egen barnehagehverdag.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring