Ny stortingsmelding: FAG - FORDYPNING - FORSTÅELSE

13.04.2016

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 13. april den nye stortingsmeldinga "Fag - Fordypning - Forståelse"

Røe Isaksen

Regjeringa vil fornye faga i skulen for å gi elevane meir dybdelæring og betre forståing.

Les meir om stortingsmeldinga på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring