Spørsmål og svar

Kenguruoppgavene på nynorsk?

Blir ikkje kenguruoppgåvene laga i nynorsk versjon?

Nei, dessverre. Vi har diskutert det. Ettersom Kengurukonkurransen er et frivillig tilbud, finnes oppgavene bare på bokmål.
Kenguruoppgaver som er brukt i temabaserte problemløsingsoppgaver (se nettsidene) er laget i to utgaver, dvs. de finnes både på nynorsk og på bokmål.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring