Spørsmål og svar

Oppdaterte M-prøver?

På vår skole har vi brukt M-prøvene som kartlegging/screening i mange år. Lurer på om disse er oppdatert i det siste eller kommet i ny utgave?

Nei, per september 2016 foreligger det ingen oppdatering eller nye utgaver av M-prøvene.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring