Ingen store endringer i nasjonale prøveresultater

15.11.2016

Tidligere i høst gjennomførte 120.000 elever i 8. og 9. trinn nasjonale prøver i regning. Resultatene viser at andelen som presterer på laveste nivå i regning i 8. trinn, har gått ned fra ti til sju prosent de siste to årene.

kart

Utover dette er det i gjennomsnitt ingen vesentlig endring i elevenes resultater. Også i år presterer guttene bedre enn jentene i regning. På de nasjonale prøvene i lesing, som også ble avviklet i høst, er tendensen omvendt. De nasjonale prøvene i engelsk viser ingen forskjell mellom kjønnene.

nasjonaleprover
Resultater fra nasjonale prøver i regning. Prosentvis fordeling etter mestringsnivå. Kilde: Utdanningsdirektoratet


Når tallene fra regneprøvene brytes ned på de største byene, kommer det fram at Oslo-elevene i snitt presterer over det nasjonale nivået. Hver femte elev i landets største by har resultat på høyeste mestringsnivå.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringene av de nasjonale prøvene i Norge. Matematikksenteret har utviklet prøvene i regning og det tilhørende veiledningsmateriellet.

Les alt om 2016-resultatene
Les mer om nasjonale prøver

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring