Senteret har som en av sine hovedoppgaver å spre kvalitetssikrede gode undervisningsopplegg til skoler og lærere på en rask og effektiv måte, som igjen vil føre til økt kvalitet på matematikkopplæringen på alle nivå i grunnopplæringen og lærerutdanningen.

Ressurspersonene samles hvert år til et seminar ved senteret, der de utveksler erfaringer, blir oppdatert på aktuelle prosjekter og forskningsresultater og får nye impulser.

Under er alle ressurspersonene listet opp. Klikk på navnet for mer informasjon om hver enkelt.

De kan kontaktes direkte, eller via senteret (ms@matematikksenteret.no)

Ressursperson Skole Fylke
Toril Sivertsen Bakken Tolga skole Hedmark
Hugo Christensen Rjukan videregående skole Telemark
Hanne Hafnor Dahl Fagkonsulent, Utdanningsadministrasjonen i Oslo Oslo
Stig Eriksen - Permisjon til 31.7.18 Dahlske videregående skole Aust- Agder
Brynhild Farbrot Bogstad skole Oslo
Svein Anders Heggem Lillesand Ungdomsskole og Pedagogisk senter, Kristiansand Aust-Agder
Tor Espen Kristensen Stord videregående skule Hordaland
Gerd Nilsen Furnes ungdomsskole Hedmark
May Else Nohr Fagkonsulent – Utdanningsadministrasjonen i Oslo Oslo
Inger-Lise Risøy Krokstad skole Buskerud
Tone Skori Bærum Kommune, PPT - Forsterketgruppen Akershus
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring