GeoGebra i ny versjon

27.01.2017

GeoGebra er et gratis digitalt, dynamisk matematikkprogram til bruk i skolen. Programmet har millioner av brukere verden over. Nå foreligger en ny versjon av GeoGebra. En av de mest synlige endringene i programmet er at det nå er tilpasset alle digitale plattformer.

GeoGebra6

Hvis du bruker GeoGebra i skolen, er du ikke alene. Flere millioner mennesker over hele verden bruker dataprogrammet i undervisning og læring. Programmet kobler sammen geometri, algebra og regneark på en helt dynamisk måte. Matematikksenteret har ansvar for det norske arbeidet med GeoGebra. Nå har utviklingen av programmet kommet til GeoGebra 6 og den versjonen er nylig lansert.

De viktigste endringene i den oppdaterte versjonene av GeoGebra kan du se her.

På Matematikksenterets nettside finnes det flere læringsressurser som benytter GeoGebra.

Alt om GeoGebra finnes på www.geogebra.no

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring