Meld deg på våre barnehagekonferanser

07.02.2017

Antall, rom og form er viktige tema i rammeplanen. Å legge vekt på lek, undring og utforskning i arbeidet med matematikk sammen med barn, er både spennende og sentralt for læring. Dette er tema for to gratis konferanser Matematikksenteret holder i juni.

rammeplanen

Konferansene finner sted i Vadsø 7. juni og Haugesund 9. juni. Det koster ingen ting å delta, men av hensyn til kapasitet og reservasjoner må alle melde seg på innen 10. mai 2017. Målgruppen for konferansen er ansatte i barnehager, men også ansatte i SFO og lærere i småskoletrinnet.

Matematikksenteret samarbeider med Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager og Utdanningsdirektoratet om konferansene, som altså tar for seg matematikk i barnehagen og de første årene i skolen. Det vil bli konferanser fulle av inspirasjon, praktiske aktiviteter og innspill til refleksjon.

Konferansene setter søkelys på hvordan du kan jobbe variert og lekbasert med matematikkaktiviteter, både for de minste barna i barnehagen og opp i de første årene på skolen. Tema for konferansene er også ny rammeplan for barnehagene, noe som er viktig for arbeidet med fagområdet og for overgangen mellom barnehage og skole.

Se program og meld deg på konferansen i Vadsø 7. juni 2017

Se program og meld deg på konferansen i Haugesund 9. juni 2017

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring