Kengurukonkurransen

23.02.2017

Den årlige Kengurukonkurransen er i gang.

Kengurukonkurransen logo

Kengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4. til 10. trinn. Målet med konkurransen er at både elever og lærere skal bli glade i matematikkfaget. Den internasjonale dagen for Kengurukonkurransen er tredje torsdag i mars. Da starter konkurransen. I 2017 var Kengurudagen torsdag 16. mars.

Nytt av året er at oppgavene nå er tilgjengelige på engelsk. Send en epost til ms@matematikksenteret.no, med tittel: Kenguruoppgaver på engelsk. Du må være påmeldt for å få disse.

Oppgavesettene, Ecolier (4.-5. trinn), Benjamin (6.-8. trinn) og Cadet (9.-10. trinn), består av 24 oppgaver med utradisjonell vinkling. Elevene får fem svaralternativer for hver oppgave. Siste frist for registrering av elevenes resultater er 21. april 2017.

Kengurukonkurransen har vært gjennomført hvert år siden 2005. Årlig deltar om lag 11.000 elever.
Les mer på Kengurusidene våre

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring