Sammen om oppdraget!

14.11.2017 - 15.11.2017

Nasjonal nettverkskonferanse for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker

Nasjonal nettverkskonferanse for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker
Logo

 

I regjerningens tiltaksplan står det at:

Talet på barn og unge som presterer på lågt nivå i realfag skal reduserast.

Dette er en del av regjeringens strategi Tett på Realfag for å øke kompetansen i realfag.
For å kunne nå målet i tiltaksplanen, må vi arbeide sammen, og sammen skal vi klare det!

Denne første nasjonale nettverkssamlingen arrangeres av Matematikksenteret i samarbeid med Statped sørøst og PPT i Bergen. Målgruppa for konferansen er UH-sektoren, Statped, PPT og utviklingsansvarlige i kommuner/fylkeskommuner.

Tid: 14. – 15.november, 2017
Sted: Gardemoen Airport Hotel

Konferansen er fulltegnet!

Begrenset antall plasser. Ingen konferanseavgift. Deltakerne dekker kun reise.

Les mer...

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring