Holmboeprisen 2018

30.10.2017

Nominasjon for 2018
Kjenner du en lærer som fortjener Holmboeprisen?

Brosjyre s1

Brosjyre s2

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring