Spørsmål og svar

Retting av kartleggingsoppgavene i Alle Teller!

Har nettopp hatt en kartlegginsprøve (Alle teller). Har kun brukt det skolen vår har lagt inn på Fronter. Det er f.eks ikke noen opplysninger om hvordan prøvene skal rettes. Når resultatene skal registreres, skal man bl.a sette 1 stek for rett svar i et registreringsskjema. Det er plass til én markering pr oppgave (1-30), men ikke til deloppgaver (a, b, c osv.). Dersom en elev har rett på to av tre deloppgaver, skal eleven da ha "poeng" eller ikke?

All informasjon om bruk av kartleggingstestene, retting av testene og det viktige etterarbeidet som må gjøres når elevene har gjennomført kartleggingstestene står i selve håndboka som testene er hentet fra. "Alle Teller!" er mer enn bare kartleggingstester, det er ei håndbok med veiledning til god matematikkundervisning. Derfor er kartleggingstestene i seg selv nesten verdiløse uten det forarbeidet og etterarbeiet som beskrives i håndboka.
Fokus er derfor ikke på om svar er riktige eller gale, men de gir verdifull informasjon til læreren om elevens styrker og svakheter. Hvordan en retter er derfor litt opp til hver enkelt fordi opplysningene skal gi info om eleven, ikke skaffe data som gjør at en kan sammenligne klasser og skoler. Så hvis en velger å gi 2/3 poeng for 2 av 3 riktige delsvar, så må en huske det når en gjennomfører testen på nytt ved slutten av skoleåret. Da blir eleven vurdert etter samme standard både høst og vår, og en kan se elevens utvikling.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring