Matematikkvansker: Nytt nettverk for fagmiljøer

12.06.2017

I høst oppretter Matematikksenteret et nasjonalt nettverk for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Første samling er i november. Er du med?

Realfagstrategien 2015-2019"Tett på realfag" er regjeringens strategi for å øke kompetansen i realfag. Strategien gjelder fra 2015 til 2019. Tiltaksplanen som følger strategien beskriver at et av tiltakene i 2017 er å opprette et nasjonalt nettverk for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker.

Matematikksenteret har fått i oppdrag å arrangere den første nettverkssamlingen i løpet av høsten 2017. Dette er en foreløpig invitasjon til første nettverkssamling. Endelig program og påmelding vil komme innen utgangen av august. Sett av tid i kalenderen!

Tid: 14.– 15. november 2017
Sted: Gardemoen Airport hotel
Målgrupper: Universitets- og høyskolesektoren, Statped, PPT og utviklingsansvarlige i kommuner/fylkeskommuner

Foreløpig innhold:
Dag 1: Forventninger til nettverket og presentasjon av ulike fagmiljøer
Dag 2: Faglig fokus:

  • Hvem er elevene som presterer lavt i matematikk?
  • Hva er hovedutfordringen - elevgruppen eller undervisningen?
  • Hvordan takler vi disse utfordringene i de ulike fagmiljøene?

Gi gjerne tilbakemelding om dette er interessant for deres fagmiljø og om dere jobber med noe som kan være av interesse for nettverket. Tilbakemelding sendes til olaug.svingen@matematikksenteret.no
Frist for tilbakemelding: 15.08.17 (påmelding til seminaret kommer senere)

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring