Aktuelt

GeoGebra i ny versjon

GeoGebra er et gratis digitalt, dynamisk matematikkprogram til bruk i skolen. Programmet har millioner av brukere verden over. Nå foreligger en ny versjon av GeoGebra. En av de mest synlige endringene i programmet er at det nå er tilpasset alle digitale plattformer.

Søk om å bli realfagskommune

Rundt om i landet er det 43 realfagskommuner som jobber med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Nå vil Utdanningsdirektoratet ha flere med på laget. Er din kommune den neste?

15-åringene gjør det bedre i matematikk

De nye PISA-resultatene er offentliggjort. I matematikk er Norge blant de landene som har hatt størst fremgang i siden forrige PISA-undersøkelse i 2012.

Matematikk bak hver luke

Vår samarbeidspartner matematikk.org har laget julekalender for skoleelever i 1.-10. trinn. Tar du årets kalenderutfordring?

Fortjener mattelæreren din pris?

Hvert år deler Norsk Matematikkråd ut Holmboeprisen. Nå er tiden inne for å nominere kandidater til neste prisutdeling. Kjenner du en matematikklærer som brenner for faget?

Ingen store endringer i nasjonale prøveresultater

Tidligere i høst gjennomførte 120.000 elever i 8. og 9. trinn nasjonale prøver i regning. Resultatene viser at andelen som presterer på laveste nivå i regning i 8. trinn, har gått ned fra ti til sju prosent de siste to årene.

Bedre matematikk for yrkesfagene

I fire år har Matematikksenteret jobbet med et prosjekt om yrkesretting og relevans i matematikkundervisningen på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i den videregående skolen. En ny stortingsmelding ser ut til å ende med læreplaner som viderefører tankegangen fra prosjektet.

Utdanner lærerspesialister i matematikk

- Lærerspesialistene skal bli kjempegode i matematikk og matematikkundervisning. De skal i neste omgang spre kompetansen til sine lærerkolleger. Vi tror dette bidrar til å utvikle matematikkundervisningen i skolen på en god måte, sier Eskil Braseth ved Matematikksenteret.

Nytt tilbud i virtuelt klasserom

Mange lærere opplever elever som har behov for ekstra utfordringer. Det tar Matematikksenteret på alvor. Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM) tilbyr nå et nytt opplegg som går i dybden av faget.

Gratis konferanser om matematikk i barnehagen

Forslag til ny rammeplan for barnehagen vil sendes ut på høring i oktober og ny realfagsstrategi for barn ble lansert i fjor. Realfag er et viktig satsingsområde, også for barnehagene. Matematikksenteret og PBL arrangerer i samarbeid to matematikkonferanser for barnehageansatte i høst - meld deg på nå.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring