Idehefte: Matematikk i Kunst og Håndverk

Pris: 150 kr

Forside idehefte (289 x 407)

Heftet gir tips til kunst og håndverksaktiviteter og hvordan matematikken kan flettes inn i disse. Målgruppen er lærere som jobber i grunnskolen.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring