Læringsressurser

Barnehagebarn har en naturlig glede og evne til å tenke matematisk. Gjennom kropp og sanser, og i samspill med omgivelser og andre mennesker viser barnehagebarn at de ønsker å forstå den verden de lever i. Personalet i barnehagen må engasjere seg i barnas tenkning, leke sammen med dem, pirre nysgjerrigheten deres, se mulighetene i det de er opptatt av, begeistre seg i samspillet, fabulere, tulle og le!

Matematikksenteret utvikler og sprer gratis ressurser som du kan bruke i ditt daglige arbeid med barna.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring